1С:Предприятие. Литература по платформам.

1С:Предприятие. Литература по платформам.